Dr. Geert Vandendriessche, Prothesechirurgie

Welkom op de website over prothesechirurgie (gewrichtsvervangende ingreep) van Dr. Geert Vandendriessche, orthopedisch chirurg verbonden aan het AZ Jan Palfijn in Gent.

Sinds geruime tijd behoort het plaatsen van een kunstgewricht (prothese) ter vervanging van een beschadigd natuurlijk gewricht tot het gamma van doeltreffende behandelingsmethoden van gewrichtslijden dat het gevolg is van beschadiging van het gewricht (doorgaans ten gevolge van artrose of artritis). Men noemt deze chirurgische ingreep een artroplastiek.

In de afgelopen 20 jaar verachtvoudigde het aantal geplaatste knieprotheses en verdubbelde het aantal heupprotheses in ons land.

De patiënt is vaak — om begrijpelijke redenen — angstig voor een dergelijke belangrijke operatie.

Deze website heeft als doel u in éénvoudige en klare taal zowel theoretische als praktische informatie te geven over de bij u geplande ingreep en u aldus gerust te stellen. Dit draagt trouwens bij tot een goede revalidatie na de ingreep.

De gegevens verzameld op deze website moeten evenwel beschouwd worden als algemene richtlijnen: zij bieden een eerste antwoord op de vele vragen die je kan hebben over je kunstgewricht; elk geval dient individueel besproken te worden en dit kan enkel tijdens een raadpleging: er kunnen dan nog steeds vragen gesteld worden.